CAT

Història del Museu

Història del Museu

Ubicat a l’antic col·legi de Sant Ignasi, el Museu de Manresa ha anat evolucionant i desenvolupant diverses funcions culturals, patrimonials i socials al llarg de la seva història. En cada una de les seves etapes, el Museu no ha perdut mai el seu caràcter públic. Des de la seva inauguració a finals del s.XIX, la institució titular de l’equipament ha estat l’Ajuntament de Manresa que també s’ha fet càrrec de la gestió del museu.
1896

l’inici

Sota la denominació de “Museo Arqueológico, Biblioteca pública y exposición artística industrial permanente” va ser oficialment inaugurat l’1 de setembre de 1896 el que avui coneixem com a Museu de Manresa.

L’origen d’aquest museu es remunta a l’“Exposición retrospectiva Artística arqueològica” que va tenir lloc el 1882 en les mateixes instal·lacions de la Casa Consistorial, on posteriorment es va establir com la seu del museu, una iniciativa impulsada per un grup d’estudiosos locals.

El propòsit inicial del museu era adquirir i preservar béns arqueològics i artístics com a testimonis materials de la cultura i de l’entorn territorial i així contribuir a la investigació i documentació per a l’enriquiment cultural de la població i la protecció del patrimoni local.

Durant els seus primers anys, el museu va experimentar un creixement vinculat a les obres públiques i al desenvolupament urbanístic de la ciutat, mentre les noves aportacions d’objectes al museu es van realitzar principalment mitjançant adquisicions per part de l’Ajuntament i de donacions procedents de particulars.

Volem ressaltar també, en aquests primers anys d’activitat arqueològica, les connexions amb la secció arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Especialment, en les intervencions del C.E. Montserrat, la col·laboració d’assessorament amb el Museu Arqueològic de Barcelona es mantindrà tant durant la Guerra Civil, en el context de la Generalitat de Catalunya, com després de la guerra, en l’àmbit de la Diputació de Barcelona.

1936 - 1939

Els estralls de la Guerra Civil

Durant l’inici de la Guerra Civil el 1936, els fons arqueològics de Manresa, juntament amb altres béns artístics i documentals, es van concentrar en un dipòsit creat per l’Ajuntament a l’edifici requisat de la Cova de Sant Ignasi. Després de la guerra, aquests fons es van consolidar al nou Museu municipal.
1941 - 1968

El nou Museu de Manresa

El 1941, el Museu Municipal va reobrir les portes en la nova ubicació de l’Antic Col·legi de Sant Ignasi. Administrativament, l’obertura del Museu va ser possible gràcies a la seva vinculació al Museu Arqueològic de Barcelona.

Després del tumult de la guerra, el museu i les seves col·leccions van experimentar canvis significatius. Les col·leccions originàries dels Centres Excursionistes, com el de la Comarca de Bages (establert el 1905) i el Montserrat (fundat el 1923), es van integrar al museu. A aquests fons també s’hi van afegir altres objectes artístics que es van salvar durant la guerra, principalment procedents de les esglésies de la ciutat que van ser enderrocades durant els conflictes, destaquem la col·lecció de ceràmica decorada en verd i manganès del segle XIV, trobada a les voltes de l’església del Carme, que continua sent rellevant en l’actualitat.

A partir del 1968 el Museu va quedar tancat al públic i no tornaria a obrir-se fins al 1977 mantenint la mateixa titularitat municipal, però amb un nou nom Museu Comarcal de Manresa.

1977

Una nova etapa: El Museu Comarcal de Manresa

Després d’un període de tancament, l’any 1977 s’inaugura El Museu Comarcal de Manresa amb una presentació renovada de les seves col·leccions. Amb un àmbit territorial comarcal, el museu destaca tant per les seves col·leccions com pels serveis que ofereix. Amb una temàtica pluridisciplinària, les exposicions del museu se centren en l’art i la història de Manresa, el Bages i Catalunya.

La transició política va generar un nou context amb significatives transformacions en l’àmbit de l’arqueologia, tant pel que fa a la disciplina científica com de gestió administrativa dels béns arqueològics. Una de les conseqüències més rellevants va ser la creació del Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya. A més, durant aquest període, la Diputació va transferir el Museu Arqueològic de Barcelona a la Generalitat, alterant així els lligams previs amb el nostre Museu.

El Museu Comarcal de Manresa ha estat un suport essencial per a les campanyes d’excavacions arqueològiques realitzades per un grup de joves arqueòlegs des dels anys vuitanta. Aquest grup va revisar les col·leccions antigues, reprenent excavacions com les de Boades i iniciant diverses accions amb el suport de la Universitat i de la Generalitat. Es van actualitzar inventaris, es van redactar monografies sobre jaciments i períodes arqueològics locals, i es va elaborar el primer inventari exhaustiu dels jaciments arqueològics de la comarca, que es va actualitzar el 1995.

En col·laboració amb els Serveis Territorials d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, el Museu Comarcal de Manresa, amb el suport del Centre d’Estudis del Bages i l’Associació per al MCM, va organitzar les primeres Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central el 2010. Aquestes jornades bianuals, amb canvi de seu a cada edició, van marcar un esdeveniment significatiu en la presentació de la darrera activitat arqueològica d’envergadura a Manresa. En aquests darrers anys l’actuació arqueològica a la ciutat s’ha promogut des de la nova àrea de patrimoni cultural de l’Ajuntament.

1990 - 2017

l’inici del canvi, el camí cap al nou Museu de Manresa

Després de la jubilació del director del Museu Comarcal de Manresa Mn. Gasol el 1990, el museu va entrar en la seva última etapa, que continua actualment. Durant aquest període, es van produir dos esdeveniments clau: la creació de la plaça de director, ocupada des de llavors per Francesc Vilà, i la inscripció del museu en el Registre de Museus de Catalunya gestionat pel Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Tot i mantenir la línia expositiva anterior, el Museu ha realitzat esforços significatius per modernitzar-se, tant en termes d’activitats didàctiques i culturals, com en la gestió i les responsabilitats relacionades amb les exposicions i el manteniment de la col·lecció.

El Museu de Manresa forma part de la Xarxa de Museus d’Art i de la Xarxa de Museus Locals.

Actualment

Museu de Manresa — Museu del Barroc de Catalunya

Mitjançant una actuació global a l’antic Col·legi Sant Ignasi, el Museu de Manresa està experimentant una transformació per allotjar el Museu del Barroc de Catalunya, un destacat referent de l’art barroc a la regió. Aquest projecte inclou una rehabilitació integral del museu, amb millores arquitectòniques i museístiques, amb l’objectiu d’acollir una valuosa col·lecció d’obres pictòriques i escultòriques del barroc. A més, aquesta institució també es convertirà en el Centre d’Acolliment de Pelegrins. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, aquesta iniciativa està alineada amb el pla de Museus de Catalunya del 2017, que reconeix la importància de la col·lecció barroca del museu i li atorga el paper de referència nacional en aquest període artístic i cultural.

Properes fases del Museu de Manresa

Amb aquest projecte el Museu de Manresa es posa en línia amb els equipaments museístics del segle XXI.
Search

Per si t'ho has perdut

El Museu del Barroc de Catalunya està englobat dins l’espai del Museu de Manresa. Accedeix a la seva web des d’aquí:

Plaça de Sant Ignasi 14-16, 08241 Manresa — Barcelona

+34 938 741 155

El Museu del Barroc de Catalunya està englobat dins l’espai del Museu de Manresa. Accedeix a la seva web des d’aquí:

Search

Per si t'ho has perdut

Plaça de Sant Ignasi 14-16
08241 Manresa — Barcelona

+34 938 741 155