CAT

Seguici nupcial amb l’estàtua d’Himeneu

Pintura de temàtica mitològica amb una representació d’un seguici nupcial al voltant de l’estàtua d’Himeneu, déu dels casaments. Flaugier, occità establert a Catalunya, va ser un dels artistes de més relleu a Barcelona entre la fi del segle XVIII i els primers anys del XIX, essent determinant en la introducció i la difusió a Catalunya de l’estil neoclàssic.

Comparteix:

Search

Per si t'ho has perdut

El Museu del Barroc de Catalunya està englobat dins l’espai del Museu de Manresa. Accedeix a la seva web des d’aquí:

Plaça de Sant Ignasi 14-16, 08241 Manresa — Barcelona

+34 938 741 155

El Museu del Barroc de Catalunya està englobat dins l’espai del Museu de Manresa. Accedeix a la seva web des d’aquí:

Search

Per si t'ho has perdut

Plaça de Sant Ignasi 14-16
08241 Manresa — Barcelona

+34 938 741 155